Uncategorized

مارس 29, 2017

مهریه عندالاستطاعه و هر چه در مورد آن باید بدانید

هر چیزی که اصطلاحا مالیت داشته باشد می تواند با توافق به عنوان مهریه قرار گیرد اگرچه که امروزه بنا بر مصالحی از جمله کاهش ارزش […]
مارس 29, 2017

بخشیدن مهریه در ازای حضانت فرزند

این سوال به دفعات زیاد پرسیده می شود که آیا می توان در ازای حضانت فرزند مهریه را بخشید؟ و آیا امکان اخذ حضانت دائمی فرزند وجود […]
مارس 29, 2017

نفقه فرزند و هر آنچه درباره آن باید بدانید

1-      پرداخت نفقه فرزند با چه کسی است؟ 2-      پرداخت نفقه فرزند تا چه سنی است؟ 3-      آیا نپرداختن نفقه فرزند جنبه کیفری هم دارد؟ 4-      […]
مارس 29, 2017

بررسی امکان تعدیل وجه التزام در قرارداد ها

وجه التزام خسارت توافق شده طرفین عقد است. مستند قانونی وجه التزام در قرارداد ها ماده 230 قانون مدنی است که چنین مقرر کرده است: «اگر […]