Uncategorized

مارس 29, 2017

بخشیدن مهریه و هر آنچه در خصوص آن باید بدانید

بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر […]
مارس 29, 2017

وکالت در طلاق و چند نکته در مورد آن

1-    گرفتن وکالت در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می […]
مارس 29, 2017

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

بر طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی […]
مارس 29, 2017

نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟

نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند […]